PPR's indsats for børn og unge med angst

Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år. For at hjælpe disse børn og unge tilbyder PPR forskellige indsatser.

Børn og unge med angst

Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil i perioder opleve at blive bange for særlige situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig og griber forstyrrende ind i hverdagen, og det kan få store konsekvenser for barnet – både på kort og langt sigt.

Børn og unge med angst kan eksempelvis

  • være udfordrede af forskellige bekymringer, der gør det svært for barnet at komme i skole
  • have svært ved at komme hjemmefra eller blive adskilt fra forældrene
  • være bekymrede for at skulle tale foran andre eller bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, barnet selv eller andre stiller
  • stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse
  • have svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymringer
Print alle punkter

Del indhold