Børneterapeutisk team

Er dit barn 0-6 år og udfordret i hverdagens aktiviteter? Så kan du få hjælp hos Børneterapeutisk Team til træning af sanser og motorik.

Børneterapeutisk team

Børns liv er fulde af aktivitet - og aktivitet og sundhed hænger nøje sammen. Meningsfulde aktiviteter giver udvikling, selvtillid, selvværd og livsglæde. Har barnet udfordringer, kan det være svært at være en del af fællesskabet med andre børn.

I børneterapeutisk team arbejder vi derfor på at forbedre barnets muligheder for deltagelse i aktiviteter og mindske sundhedsproblemer. Vi kan hjælpe med at finde et fælles udgangspunkt for, hvordan vi bedst støtter op om barnets udvikling. Det kan være med henblik på at bedre barnets forudsætninger, men også at justere og tilpasse omgivelserne, så barnet får større muligheder for deltagelse.

Hvis dit barn er mellem 0-6 år og har udfordringer der gør, at du har brug for hjælp fra en ergo- eller fysioterapeut, skal du tale med den fagperson, som er jer og jeres barn nærmest. Det kan være sundhedsplejersken, dagplejeren eller pædagogen i dit barns pasningstilbud. 

Hvem er vi?

Børneterapeutisk Team henvender sig til førskolebørn i alderen 0-6 år, der oplever udfordringer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter på en tilfredsstillende måde og/eller har udfordringer ved at omgås med andre børn.

Teamet består af ergo- og fysioterapeuter, der kan inddrages, hvis dit barn er sansemotorisk udfordret i hverdagen. Barnets behov afdækker vi sammen med jer forældre, personalet i barnets pasningstilbud eller andre relevante samrbejdspartnere.

I processen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og muligheder for udvikling. Vi stræber efter at skabe en atmosfære af tryghed og ligeværd i samarbejdet med børn, forældre og samarbejdspartnere.

Indsatsen foregår i pasningstilbuddet, hjemme eller i vores lokaler på Lerumbakken 11A, 9400 Nørresundby alt efter behov.