Ergo- og fysioterapeutisk team 0-6 år

Hvis dit barn på 0-6 år er udfordret i forhold til sanser og motorik, har svært ved at udføre hverdagens aktiviteter og/eller har udfordringer ved at omgås andre børn, kan du få hjælp hos Ergo- og fysioterapeutisk team hos PPR.

Den ergo- og fysioterapeutiske indsats

Børns liv er fulde af aktivitet, bevægelse og læring - og aktivitet og sundhed hænger nøje sammen. Meningsfulde aktiviteter giver udvikling, selvtillid, selvværd og livsglæde. Har barnet udfordringer, kan det være svært at være en del af fællesskabet med andre børn.

I Ergo- og fysioterapeutisk team arbejder vi derfor på at forbedre barnets muligheder for deltagelse i aktiviteter og mindske sundhedsproblemer. Vi kan hjælpe med at finde et fælles udgangspunkt for, hvordan vi bedst støtter barnets udvikling. Det kan være med henblik på at bedre barnets forudsætninger, men også at justere og tilpasse omgivelserne, så barnet får større muligheder for deltagelse.

Teamet består af ergo- og fysioterapeuter, der kan inddrages, hvis dit barn er sansemotorisk udfordret i hverdagen. Barnets behov afdækker vi sammen med jer forældre, personalet i barnets pasningstilbud eller andre relevante samarbejdspartnere.

I processen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og muligheder for udvikling. Vi stræber efter at skabe en atmosfære af tryghed og ligeværd i samarbejdet med børn, forældre og samarbejdspartnere.

Indsatsen foregår i pasningstilbuddet, hjemme eller i vores lokaler på Lerumbakken 11A, 9400 Nørresundby alt efter behov.

Kontakt PPR vedrørende ergo- og fysioterapeutisk bistand til børn 0-6 år

Hvis dit barns udfordringer gør, at du har behov for hjælp fra en ergo- eller fysioterapeut, skal du tale med den fagperson, som er jer og jeres barn nærmest. Det kan være sundhedsplejersken, dagplejeren eller pædagogen i dit barns pasningstilbud. Sammen med fagpersonen kan I drøfte, hvad det næste skridt kan være. Fagpersonen kan herefter rette henvendelse til ergo- og terapeutisk team. Hvis dit barn er i pasningstilbud, vil henvendelsen oftest ske via et dialogmøde.

Hvis dit barn er op til 3 år, kan du eller fagpersoner desuden få sansemotorisk vejledning. Her kan du ringe til PPR’s ergo- og fysioterapeuter.

Mandag til torsdag mellem 8.00 og 9.00.

Telefonnummer 9931 2893.