Ergo- og fysioterapeutisk team 6-18 år

PPR tilbyder forskellige ergo- og fysioterapeutiske indsatser til børn og unge fra de starter skole og frem til og med det 17. år. Formålet med vores indsatser er at bibringe børn og unge de bedste muligheder for aktiv deltagelse i fællesskaber.

Den ergo- og fysioterapeutiske indsats

Vores indsatser tager udgangspunkt i barnets/den unges udfordringer og vil altid foregå i tæt samarbejde med forældre og relevante fagpersoner eksempelvis lærere og pædagoger.

Af hensyn til barnet bestræber vi os på at løse opgaven i barnets miljø eksempelvis gennem vejledning til skolerne og hjemmet, om hvordan de kan tilrettelægge dagligdagsindsatser og aktiviteter, som på forskellige måder kan tilgodese barnets/den unges behov for udvikling.

Indsatsen kan indeholde:

 • samtale vedrørende oplevet behov
 • eventuel observation og/eller undersøgelse
 • konsultativ rådgivning og vejledning til forældre
 • konsultativ rådgivning og vejledning til fagpersoner
 • opfølgning på indsatsen

Såfremt ergo- eller fysioterapeuten vurderer det nødvendigt, kan denne henvise til yderligere indsats:

 • Holdtræning
 • Individuel træning

Kontakt PPR vedrørende ergo- og fysioterapeutisk bistand til børn og unge

Den telefoniske rådgivning giver forældre og fagprofessionelle mulighed for at henvende sig anonymt mhp. rådgivning og vejledning om afgrænsede kropslige og/eller sansemæssige problemstillinger.

Det er ligeledes muligt at henvende sig til den telefoniske rådgivning med komplekse problemstillinger, da rådgivningen også kan danne grundlag for henvisning til andre indsatser, herunder eksempelvis:

 • åben konsultation
 • vurdering i PPR's Ergo- og fysioterapeutisk team

Problemstillingerne kunne for eksempel gælde børn:

 • der ikke kan sove
 • der ikke kan sidde stille/er urolige
 • der har svært ved spisesituationer eller
 • der ikke kan deltage i idræt, leg eller frikvarter på lige fod med jævnaldrende.

Der er mulighed for at kontakte den telefoniske rådgivning:

 • Hver torsdag - med undtagelse af skolernes ferier
 • kl 12.30-13.30
 • Tlf. 9352 0006

Telefonen besvares skiftevis af ergo- og fysioterapeuter.