For fagfolk

Her kan du finde inspiration, materiale, vejledninger, skemaer og andre oplysninger til brug i samarbejdet med PPR Aalborg.

Billede af børn

Skemaer

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(til folkeskoler og privatskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk psykologisk Rådgivning
(til forældre og efterskoler)

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk vurdering i specialteam (visitation af udenbys elever)

Anmodning om talepædagogisk bistand
(For daginstitutioner og forældre)

Anmodning om pædagogisk psykologisk vurdering på egen skole

Underretning til Familiegruppen

Skema til forberedelse af underretning til Familiegruppen

Status fra afgivende skole

(KABU)

Skema og vejledning til beskrivelse af magtanvendelse mod elever i skoler

Samtykke ved brug af fotos og filmoptagelse

Inspiration

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnedsættelser

5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

Uro i indskolingen - Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis

Publikationer

Katalog over tilbud - Forebyggelse af ensomhed blandt børn og unge

KABU manual

SamRum - samarbejdsmodel for skoler, PPR og forældre

Dialogmøde - Skole, PPR og forældre

Serviceniveau på kørsel til specialundervisningstilbud

Verbal dyspraksi

Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Bilag Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Handlevejledning - Børn og unges skolefravær

Indskrivningsmøde til specialundervisningstilbud - guidelines

Verbal dyspraksi

Vejledninger

Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til specialskoler og udvalgte skoler med specialklasser februar 2019

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen og udvalgte specialklasser februar 2019

Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler fra PPR februar 2019

Politikker og strategier

Fællesskaber for alle - inklusionsstrategien