For fagfolk

Her kan du finde inspiration, materiale, vejledninger, skemaer og andre oplysninger til brug i samarbejdet med PPR Aalborg.

Billede af børn

Skemaer

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(til folkeskoler og privatskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk psykologisk Rådgivning
(til forældre og efterskoler)

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk vurdering i specialteam (visitation af udenbys elever)

Indstilling til PPV i specialteam (visitationen) til januarvisitationen 2020 (skolestartere)

Ansøgning - støttepulje til nyankomne tosprogede elever

Underretningsskema til Familiegruppen
(fra håndbogen På Tværs)

Status fra afgivende skole
(KABU)

Beskrivelse af følsomme personoplysninger
(SPE)

Skema og vejledning til beskrivelse af magtanvendelse mod elever i skoler

Samtykkeerklæring til udveksling af oplysninger

Samtykke ved brug af fotos og filmoptagelse

Underretning til familiegruppen - ulovligt fravær i skolen

Inspiration

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnedsættelser

5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

Uro i indskolingen - Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis

Publikationer

PPR's udviklingsstrategi

KABU manual

SamRum - samarbejdsmodel for skoler, PPR og forældre

Dialogmøde - Skole, PPR og forældre

Serviceniveau på kørsel til specialundervisningstilbud

Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Bilag Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Læsepolitiske retningslinjer

Handlevejledning ved bekymrende fravær

Indskrivningsmøde til specialundervisningstilbud - guidelines

Håndbogen på tværs

Vejledninger

Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til specialskoler og udvalgte skoler med specialklasser februar 2019

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen og udvalgte specialklasser februar 2019

Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler fra PPR februar 2019