For fagfolk

Her kan du finde inspiration, materiale, vejledninger, skemaer og andre oplysninger til brug i samarbejdet med PPR Aalborg.

Billede af børn

Skemaer

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(til folkeskoler og privatskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk psykologisk Rådgivning
(til forældre og efterskoler)

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk vurdering i specialteam (visitation af udenbys elever)

Anmodning om pædagogisk psykologisk vurdering på egen skole

Underretning til Familiegruppen

Status fra afgivende skole

(KABU)

Skema og vejledning til beskrivelse af magtanvendelse mod elever i skoler

Samtykke ved brug af fotos og filmoptagelse

Inspiration

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnedsættelser

5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

Uro i indskolingen - Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis

Publikationer

PPR's udviklingsstrategi

KABU manual

SamRum - samarbejdsmodel for skoler, PPR og forældre

Dialogmøde - Skole, PPR og forældre

Serviceniveau på kørsel til specialundervisningstilbud

Verbal dyspraksi

Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Bilag Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Læsepolitiske retningslinjer

Handlevejledning - Børn og unges skolefravær

Indskrivningsmøde til specialundervisningstilbud - guidelines

Håndbogen på tværs

Vejledninger

Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til specialskoler og udvalgte skoler med specialklasser februar 2019

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen og udvalgte specialklasser februar 2019

Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler fra PPR februar 2019