Alle til skolernes motionsdag – også elever med fysisk funktionsnedsættelse

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnesættelser

Det kan være en udfordring for lærere og pædagoger at inddrage elever med fysiske funktionsnedsættelser i idrætsundervisningen - og i skolernes motionsdag fredag i uge 41. Dette kan skolerne god ændre med lidt hjælp.

Skolernes MotionsdagSådan kan alle komme med

Lærere og pædagoger mangler ofte gode råd og ideer til, hvordan eleverne kan deltage sammen med deres klassekammerater.

Nogle gange sker der det, at eleverne ikke deltager i fællesskabets idræt- og motionsaktiviteter i skolen. I stedet tages de ud af fællesskabet for at lave noget andet, eller bliver helt fritaget for deltagelse.

Det er ærgerligt, da alle børn har behov både for fysisk aktivitet, og for at opleve sig som en del af fællesskabet.

Hent inspiration i "Alle til idræt"

Handicapidrættens Videnscenter udvikler og formidler viden om tilpasset idræt blandt andet til børn med nedsat funktionsevne. Centret yder også gratis rådgivning til eksempelvis lærere og pædagoger i folkeskolerne. Handicapidrættens Videnscenter har udgivet en fin og brugbar bog ”Alle til Idræt”. Den giver eksempler på og forslag til idrætsaktiviteter, som med udgangspunkt i børne-fælleskaber, inddrager alle elever uanset funktionsniveau.

Metoder der kan hjælpe

Bogen indeholder blandt andet metoder for undervisningsdifferentiering, tilpasning af aktiviteter som løb, spring, kast, boldspil, dans, redskabsaktiviteter og fysisk træning samt eksempler på aktiviteter tilpasset de forskellige klassetrin.

Gode tips og tricks

Her er et udpluk af bogens tips til tilpasning af aktiviteter til elever med bevægelsesvanskeligheder:

  • Benyt kortere gang-, kaste- og løbedistancer eksempelvis i rundbold, stafet og atletik
  • Inddrag aktivitetshjælpemidler som kørestol, elkørestol, gangstativ, specialcykler mm. Tænk på dem som en forlængelse af elevens krop, og skift gerne imellem dem.
  • Husk at kørestol kører bedst på fast underlag som eksempelvis asfalt.
  • For elever, der har svært ved at holde og gribe om redskaber, kan det være en god ide at anvende lette og ru redskaber som bolde med nubret overflade eller en bold med huller i.
  • Elever i elkørestol udfordres af fart, retning, orientering, samarbejde og køreteknik
  • Eleven skal ud af kørestolen for at opleve flere kropslige og kreative udfordringer. De komme i kontakt med underlaget, får en tættere relation til andre elever og kropskontakt.
  • Idræt som løb, orientering, bueskydning, svømning, volleyball og fodbold kan tilpasses så elever i kørestol også kan deltage.
  • Vær opmærksom på, om eleven har behov for at der tages særlige hensyn eksempelvis ud-trætning, smerter, dræn, mv.

Kontakt PPR

Jeres skole har altid mulighed for at kontakte en ergoterapeut eller fysioterapeut fra PPR, med henblik på sparring, ideer og vejledning i forhold til konkrete behov for elever med funktionsnedsættelses deltagelse i idræt og i skolernes motionsdag.

Del indhold