Inddragelse af TUT

Når medarbejder i kommunen ønsker at inddrage TUT (Tværfagligt Udgående Team fra Børne- og ungdomspsykiatrien) i forbindelse med netværksmøder, skal de forud for mødet udfylde og indsende skema til Børne- og ungdomspsykiatrien.

TUT

Formålet med den fremskudte regionale funktion er at sikre, at børn og unge med psykisk lidelse i let grad får en tidlig, intensiv, tværsektoriel indsats i nærmiljøet. Dermed højnes muligheden for at bevare tilknytning til dagligdagen samt tilknytning til uddannelse, behandlingssituation og den sociale indsats. På den måde er det muligt at sammentænke og tilrettelægge indsatsen og det videre forløb ud fra barnets og familiens behov, og på baggrund af en grundlæggende betragtning om, at indsatsen skal ske med mindst mulig indgriben og i et sammenhængende forløb mellem sektorerne

Skema til samtykkeerklæring - Netværksmøder.

(Skema til anmodning om deltagelse fra TUT på netværksmøde findes på RN.DK)

Del indhold