Indstilling til visitation

Når en elev indstilles til visitation til specialundervisningstilbud anvendes et elektronisk indstillingsskema.

Her finder du indstillingsskemaet

https://www.borgeronline.dk/851/DL0378ff

Vær opmærksom på...

1. Skole, PPR og forældre har et samlet ansvar for at arbejdsprocessen med udfyldelsen af indstillingsskemaet er tilendebragt til deadline for indlevering af indstillingsskemaer til visitationen. 

Se deadlines her

2. Det elektroniske indstillingssystem er ligesom os andre, underlagt reglerne om opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Af den grund må der højest gå 30 dage fra skolelederen påbegynder udfyldning af skemaet til forældrene har givet samtykke. Hvis der går længere end de 30 dage, forsvinder dokumenterne fra systemet, og vi har ikke mulighed for at genskabe dem elektronisk.

Vi kan ikke centralt fra give en deadline, da skoleledere påbegynder indstillingsskemaerne individuelt.

Derfor – vær opmærksom på, hvornår I påbegynder skemaet, og således hvornår de 30 dage ender.

Print alle punkter

Del indhold