5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

Elever med læse-/skrivevanskeligheder har svære vilkår, når det handler om at tilegne sig viden. Det gør det svært for dem at nå deres mål og også på sigt at indfri de krav, som stilles senere hen i uddannelsessystemet til læsning og skrivning.

Det er vigtigt, at der allerede i skolen gøres en stor indsats for denne gruppe.

Heldigvis findes der forskellige typer af læse-/skriveteknologi, som kan anvendes af eleverne både i almenskolen og i specialundervisningstilbuddene.

Læse-/skriveteknologierne kan selvfølgelig ikke stå alene, men kan bidrage positivt til arbejdet med elever med læse-/og skrivevanskeligheder.

Til inspiration har PPR samlet en håndfuld af eksempler på gode instruktionsvideoer:

https://www.mv-nordic.com/dk/support/#inspiration

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/laerer/laese_skrive_teknologi.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=OoBv1HatuiQ

https://nota.dk/services/ordblinde-ambassad%C3%B8r

https://www.emu.dk/modul/kompenserende-it

Del indhold