Mind My Mind

Mind My Mind er psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Nyt behandlingstilbud ved PPR

PPR tilbyder Mind My Mind som er et tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og /eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Mind My Mind er et tilbud om individuel psykologbehandling til børn og unge i alderen 6-16 år, hvor forældre deltager som støtte for barnet.

Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet. 

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Mind My Mind adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Hvem kan deltage?

Børn og unge fra 6 til 16 år i 0.-9. klasse kan tilbydes Mind My Mind, hvis de har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Børn og unge, der allerede er udredte og diagnostiserede med psykisk sygdom i den regionale Børne- og Ungdomspsykiatri eller som har et misbrug af alkohol eller psykoaktive stoffer, kan ikke tilbydes Mind My Mind.

Hvad kan du som fagperson gøre?

Vi vil bede dig være opmærksom på børn og unge, der mistrives og har tegn
på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Du kan som fagperson
ofte være den første til at opdage tegn på mistrivsel hos et barn. Hvis du som fagperson mistænker, at et barn/en ung har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, skal du gå i dialog med forældrene herom og bede dem kontakte PPR, som vil vurdere, om barnet/den unge kan tilbydes Mind My Mind.

Forældre til et barn i alderen 6-16 år med følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige problemer kan henvises til PPR's hjemmeside, hvor der vil være information om kommunale tilbud, herunder Mind My Mind. Via hjemmesiden kan forældrene udfylde et skema mhp at give deres kontaktinformation og samtykke til, at kommunen må benytte elektroniske spørgeskemaer og dataindsamling som led i visitationen til Mind My Mind.

Der er tale om et åbent og frivilligt tilbud, der skal være tilgængeligt for alle og derfor kan din opmærksomhed og oplysning om tilbuddet være vigtig, for at sikre, at Mind My Mind når ud til den rette målgruppe.

Hvordan viser børn og unge tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder?

Angst, bekymring, tristhed, irritabilitet, vrede eller trodsighed er en normal del af livet og helt naturligt for børn i bestemte udviklingsperioder. Men nogle børn oplever så store og vedvarende vanskeligheder med disse reaktioner, at det er plagsomt og griber forstyrrende ind i deres dagligdag. Det kan betyde, at der er ting, barnet ikke kan gøre, selvom det egentlig gerne vil og burde kunne i forhold til sin alder. Hæmmet livsudfoldelse og udvikling er de allervigtigste tegn på, at barnet har brug for hjælp til at overvinde angsten, tristheden eller vredesudbrud.

Print alle punkter

Del indhold