PPR tilbyder coaching og supervision til skolerne

Hos PPR tilbyder vi coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis.

Der tilbydes et fortroligt refleksionsrum, hvor der er fokus på en aktuel arbejdsrelateret problemstilling.

Coach eller supervisor vil hjælpe med at undersøge og udvikle nye forholdemåder og handlemuligheder.

Målet er at skabe en positiv forandring i det professionelle arbejdsfelt ved at være nysgerrig på de ressourcer og potentialer, der er tilstede.  

Hvem kan deltage?

Tilbuddet henvender sig til team, grupper, vejledere og trivselspersoner på skolen. En samtale tager mellem ½ - 2 timer. Det aftales med den enkelte coach eller supervisor, om der er behov for mere end én samtale.

Hvad siger de andre?

Team af lærere og pædagoger på Hals Skole: ”Vi har haft stor glæde af coaching. Vi fandt i fællesskab en dagsorden for seancen, og coachen var god til at holde fokus og samle op på vores til tider ustrukturerede udsagn. Vi fik tid til at tale i dybden om teamsamarbejdet, og det var dejligt at coachen hjalp os med at få sat ord på nogle emner, som vi ellers ikke får berørt på teammøder”.

Hvordan kommer vi i gang?

Henvendelse om coaching og supervision skal ske via SamRum på egen skole.

Del indhold