PPR-indsatser for angste og ængstelige børn og unge

Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år. For at hjælpe disse børn og unge tilbyder PPR forskellige indsatser.

Børn og unge med ængstelighed eller angst

Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil derfor i perioder opleve at blive bange for særlige situationer eller ting.

Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig, og griber forstyrrende ind i hverdagen med store konsekvenser til følge – både på kort og langt sigt.

Børn og unge med angst kan ofte:

  • være udfordrede af forskellige bekymringer, der gør det svært for barnet at komme i skole
  • have svært ved at komme hjemmefra eller blive adskilt fra forældrene
  • være bekymrede for at skulle tale foran andre eller bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, barnet selv eller andre stiller
  • stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse
  • have svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymringer

PPR's indsatser

I PPR har vi forskellige indsatser i forhold til ængstelighed og angst hos skoleelever. Indsatserne retter sig både direkte til den enkelte elev, forældre og skole.

Angstbehandling - Cool kids for børn og Chilled for unge

Cool Kids er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres forældre, som bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi. Forskning peger på, at op imod 80 % af deltagerne i Cool kids oplever mindre angst ved programmets slutning.

Der tilbydes:

  • Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12 år

  • Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen

  • Cool Kids ASF gruppeforløb målrettet børn i alderen 7-12 år med autismespektrumsforstyrrelse

Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen. Det er ikke et krav, at barnet har en angstdiagnose for at kunne deltage.

Cool Kids foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres forældre. Cool Kids ASF grupperne vil dog typisk være lidt mindre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder.

Et væsentligt element i programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre angsten i hverdagen.

Angsten er ikke nødvendigvis væk ved forløbets afslutning, men barnet og forældrene skulle gerne have opnået kompetencer, der gør, at de selv kan fortsætte arbejdet.

Skolerne inddrages i forløbet i det omfang, det er relevant. I forbindelse med afslutningen af forløbet vil der altid være et overleveringsmøde med skolen.

Gruppeforløb - børn/unge og forældre

Der er både gruppeforløb med børnene/de unge men også for forældre til børn og unge, der har angsten som en belastning i hverdagen.

Gruppeforløb for børn og unge med angst og ængstelighed

Vi tilbyder gruppeforløb for ængstelige børn og unge. Forløbet strækker sig over 4-5 gange af 1½ times varighed.

Formålet med forløbet er at forebygge udviklingen af egentlig angst samt støtte barnet/den unge i at mestre deres ængstelighed på en hensigtsmæssig måde.

Gruppen af børn og unge sammensættes ud fra de forskellige børn og unges problematikker, og indholdet tilrettelæggelse derefter.

Forløbet vil blive afsluttet med en tilbagemelding til forældrene.

Gruppeforløb for forældre til angste og ængstelig børn og unge

Vi tilbyder også gruppeforløb for forældre til angste og ængstelige børn og unge. Forløbet strækker sig over 5 gange af 2 times varighed og vil indeholde korte oplæg omkring ængstelighed og angst.

Forældrene vil også blive introduceret til en række hjemmeopgaver, de skal lave sammen med deres børn/unge fra gang til gang. Forældrene får udleveret materiale med øvelser og får samtidig mulighed for at mødes med andre forældre og dele erfaringer, udfordringer og succeser.

Formålet med gruppeforløbet er at klæde forældrene på til bedre at forstå og håndtere deres barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.

Hvis skoler eller forældre ønsker at deltage i gruppeforløb, kan man rette henvendelse til skolens PPR-psykolog.

I PPR vil angstteamet vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til den beskrevne belastning/problemstilling hos barnet eller den unge.

Temamøder om angst og ængstelighed - forældre og skoler

PPR afholder også temamøder, hvor der er fokus på børn og unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn og unge som allerede har udviklet angst.

Hvordan kan de opspores, og hvordan vi bedst muligt støtter disse børn og unge enten via en forebyggende indsats eller gennem opbakning i forhold til mere indgribende indsatser?

Temamøder for forældre

Det er muligt for forældre at støtte og hjælpe deres børn og unge, således at angst og ængstelighed ikke hindrer børn i have et godt liv sammen med deres familie og kammerater.

Det kræver, at man som forældre er opmærksomme på, hvilken adfærd der kunne være tegn på angst og ængstelighed, samt at man har en viden om, hvordan man hjælper barnet eller den unge til at udfordre sig selv og opnå en fornemmelse af mestring.

Temamøder for skolernes personale

Ligesådan er det også muligt for skolens personale - i samarbejde med forældrene - at støtte og hjælpe disse børn og unge, således at angst og ængstelighed ikke hindrer børnene i have et godt liv sammen med deres familie og kammerater.

Det kræver selvfølgelig også i denne forbindelse, at personalet er opmærksom på, hvilken adfærd der kunne være tegn på angst og ængstelighed, samt at man har en viden om, hvordan man hjælper barnet eller den unge til at udfordre sig selv og opnå en fornemmelse af mestring.

Del indhold