Ring til ergo- og fysioterapeuterne

Du kan nu også ringe PPR's ergo- og fysioterapeuter for rådgivning og vejledning.

PPR's ergo- og fysioterapeuter kan hjælpe med...

Den telefoniske rådgivning giver fagprofessionelle mulighed for at henvende sig anonymt mhp rådgivning og vejledning omkring afgrænsede kropslige og/eller sansemæssige problemstillinger.

Det er ligeledes muligt at henvende sig til den telefoniske rådgivning med komplekse problemstillinger, da denne også danner grundlag for henvisning til andre indsatser, herunder åben konsultation og til vurdering i PPR's Ergo- og fysioterapeutisk team.

Problemstillingerne kunne for eksempel gælde børn:

  • der ikke kan sove
  • der ikke kan sidde stille/er urolige
  • der har svært ved spisesituationer eller 
  • der ikke kan deltage i idræt, leg eller frikvarter på lige fod med jævnaldrende.

Der er mulighed for at kontakte den telefoniske rådgivning:

  • Hver torsdag - med undtagelse af skolernes ferier
  • Kl. 12.30-13.30
  • Tlf. 9352 0006

Telefonen besvares skiftevis af ergo- og fysioterapeuter.

Del indhold