Specialpædagogisk elevplan (SPE)

I Aalborg Kommune skal skolerne udarbejde elevplaner for alle eleverne. Dette gælder også for elever det modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen eller i specialundervisningstilbuddene.

Specialpædagogisk elevplan

For eleverne det modtager specialpædagogisk bistand enten i almenskolen eller i specialundervisningstilbuddene er det vigtigt, at lærere og pædagoger har positive og høje forventninger til eleverne og sætter udviklende og ambitiøse men realistiske læringsmål for eleverne.

Dette giver eleverne succesoplevelser og mod til også at turde have høje forventninger til sig selv, troen på at kunne og evnen til at lykkes.

Til dette arbejde anvender skolerne den specialpædagogiske elevplan (SPE).

I SPE’en beskriver skolerne de aktuelle læringsmål, læringsmål der er på pause og opnåede læringsmål. Det gælder såvel de faglige læringsmål som læringsmål for elevens motoriske, sociale, sproglige og personlige udvikling.

 

Du kan se en video om den specialpædagogiske elevplan her

SPEskabelon - generel beskrivelse - specialpædagogisk bistand i almenskolen 2020

SPEskabelon - generel beskrivelse - specialklasse 2020

SPEskabelon - generel beskrivelse - specialskole 2020

Beskrivelse af følsomme personoplysninger - specialklasser 2020

 

 

Del indhold