Specialpædagogisk elevplan (SPE)

I Aalborg Kommune skal skolerne udarbejde elevplaner for alle eleverne. Dette gælder også for elever det modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen eller i specialundervisningstilbuddene.

Specialpædagogisk elevplan

For eleverne det modtager specialpædagogisk bistand enten i almenskolen eller i specialundervisningstilbuddene er det vigtigt, at lærere og pædagoger har positive og høje forventninger til eleverne og sætter udviklende og ambitiøse men realistiske læringsmål for eleverne.

Dette giver eleverne succesoplevelser og mod til også at turde have høje forventninger til sig selv, troen på at kunne og evnen til at lykkes.

Til dette arbejde anvender skolerne den specialpædagogiske elevplan (SPE).

I SPE’en beskriver skolerne de aktuelle læringsmål, læringsmål der er på pause og opnåede læringsmål. Det gælder såvel de faglige læringsmål som læringsmål for elevens motoriske, sociale, sproglige og personlige udvikling.

Du kan se en video om den specialpædagogiske elevplan.

Skabelonerne til udfyldelse af SPE kan findes på KLIK.

Del indhold