For fagfolk

Her kan du finde inspiration, materiale, vejledninger, skemaer og andre oplysninger til brug i samarbejdet med PPR Aalborg.

Billede af børn

Hov, hvor blev dokumenterne af?

PPR skal ligesom alle andre offentlige hjemmesider leve op til kravene om webtilgængelighed - læsbare hjemmesider, så alle borgere har let adgang til de offentlige informationer. Dette egner dokumenter som skemaer og foldere sig ikke godt til.

De skemaer og foldere som udelukkende kommunale skoler og daginstitutioner i Aalborg Kommune anvender, er derfor overført til Kommunens intranet KLIK under Skoleforvaltningen "Blanketter og skemaer" og "Publikationer". 

Følgende skemaer finder du nu på KLIK:

 • Bilag til handleplan for ordblinde elever
 • Handleplan for elever med ordblindhed
 • Skema og vejledning til beskrivelse af magtanvendelse mod elever i skole
 • Skema til underretning i FB-systemet
 • SPE: Beskrivelse af personoplysninger om ”rent private forhold” 
 • SPE: Skabelon generel beskrivelse specialklassesse
 • SPE: Skabelon generel beskrivelse specialpaedagogisk bistand i almenskolen
 • SPE: Skabelon generel beskrivelse specialskole
 • Ansøgning om tilskud til en elevs personlige assistance (pmf-fimer)
 • Ugeskema til beregning af behov og tidsforbrug ved ansøgning om tilskud til pmf-timer

Følgende vejledningerer er også flyttet til KLIK:

 • Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til specialskoler og udvalgte skoler med specialklasser
 • Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen og udvalgte specialklasser
 • Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler fra PPR

Nedenstående skemaer henvender sig til vores eksterne samarbejdspartnere, og vil derfor fortsat kunne hentes her på siden. Vi arbejder dog fortsat på at finde gode løsninger til at få de sidste skemaer og foldere gjort tilgængelige for alle borgere.

Skemaer

PPR-SKEMA - Inddragelse af PPR
(til folkeskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af PPR
(til privatskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af PPR
(til forældre og efterskoler)

PPR-SKEMA - Inddragelse af PPR (ved børn 0-6 år)
(til offentlige og private daginstitutioner/vuggestuer/dagplejer/pasningsordninger samt forældre)

Indstillingsskema til visitation til specialundervisningstilbud
(Udenbys elever)

Anmodning om pædagogisk psykologisk vurdering

KABU-skema

Samtykke ved brug af fotos og filmoptagelse
(til forældre)

Link til underretning til Familiegruppen

Elektronisk indstillingsskema til visitationen til specialundervisningstilbud

Publikationer

Handlevejledning - Børn og unges skolefravær

Indskrivningsmøde til specialundervisningstilbud - guidelines

Manual for KABU-samarbejde

Inspiration

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnedsættelser

Uro i indskolingen - Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis