Åben telefonrådgivning

Fra PPR's side gør vi alt for at bidrage til børnenes trivsel, læring og udvikling - også i denne særlige tid. Vi har derfor etableret en åben telefonrådgivning. Her kan forældre søge sparring i forhold til deres skolebarns læring og trivsel. Skoler og dagtilbud har også mulighed for at få generel vejledning hos PPR's fagpersoner.

Når børn går i skole eller dagtilbud i en tid med corona

Alle børn og unge er nu startet i dagtilbud eller skole igen. Den skole eller dagtilbud, som de møder ind til, ligner ikke det, de forlod. Der vil være mange nye rutiner, som man skal huske og rammerne vil også være anderledes.

Nogle oplever den uvante situation som utryg, eller de kan have svært ved at finde ro og motivation til at deltage i de daglige aktiviteter.

Andre bekymrer sig meget om Coronapandemien og dens mulige konsekvenser. 

I vores åbne telefonrådgivning kan du anonymt drøfte de udfordringer, du oplever hos dit barn og få gode råd til, hvordan du bedst støtter dit barn.

Generel rådgivning til skolerne

Ligesom forældrene kan også skoler og dagtilbud opleve udfordringer i den nye hverdag med ændrede rammer og rutiner i undervisningen.

Her har skolerne og dagtilbuddene ligeledes mulighed for at henvende sig til PPR's åbne telefonrådgivning for at få generel rådgivning.

Ring til PPR

Det åbne rådgivning kan kontaktes alle hverdage 08.00 - 16.00.

I nedenstående skema kan du se, hvilken PPR-medarbejder du kan kontakte og hvornår.

Under skemaet kan du se, hvad PPR's forskellige fagpersoner kan hjælpe dig med.

Har dit barn allerede en aktiv sag hos PPR, skal du i stedet kontakte en af de PPR-medarbejdere, du allerede samarbejder med.

Uge 22

Mandag
25/5

Tirsdag
26/5

Onsdag
27/5

Torsdag
28/5

Fredag
29/5

08.00-10.00 

 

Psykolog
Susanne Ley
93520163 

Talepædagog
Britta Nielsen
92520258

Ergoterapeut
Ann Marie Vernarsdóttir
93520281

Talepædagog
Britta Nielsen
92520258

Psykolog
Susanne Ley
93520163 

Talepædagog
Lotte Dahl-Vedel
93520266

Ergoterapeut
Jette Christoffersen
93520286

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

 

Psykolog
Susanne Ley
93520163

Ergoterapeut
Ann Marie Vernarsdóttir
93520281

10.00-12.00 

Psykolog
Kamilla Larsen
93520185

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Psykolog
Sofie Kjærsgaard
93520221

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Ergoterapeut
Lena Andreassen
93520288

Talepædagog
Laura Thiil Lehaff
93520155

Psykolog
Susanne Ley
93520163

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Psykolog
Kamilla Larsen
93520185

Ergoterapeut
Lena Andreassen
93520288

12.00-14.00 

Talepædagog
Lotte Dahl-Vedel
92520266

Psykolog
Janni Meier
93520166

Fysioterapeut
Lene Brohus
93520289

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Psykolog
Sofie Kjærsgaard
93520221

Fysioterapeut
Lene Brohus
93520289

Talepædagog
Karin Graven
93520260

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

 

 

14.00-16.00 

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Psykolog
Kamilla Larsen
93520185

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

Talepædagog
Laura Thiil Lehaf
93520155

Psykolog
Sofie Kjærsgaard
93520221

Talepædagog
Britta Nielsen
93520258

 

 

 

Del indhold