PPR's hotline

Skolerne er lukkede, det er ikke muligt at deltage i fritidsaktiviteter og vi må kun se ganske få, der ofte bare er familien.

Udsatte børn og unge 

Det er virkeligheden for os alle lige nu. Som voksne kan det være svært og ensomt. For børn og unge kan det betyde, brud i ens relationskompetence og tvivl om ens eget værd og betydning. Vi ser frustration hos de socialt stærke, men konsekvenserne for udsatte unge, kan have fatale følger da det ofte er i skole og fritidsaktiviteter, de finder stærke relationer og den opbakning, de ofte ikke får derhjemme.

Derfor har PPR oprettet en hotline, hvor familier med udsatte børn og unge kan søge råd og vejledning i svære situationer.

Ring til PPR's hotline

Hotlinen kan kontaktes 3 aftner om ugen:

kl. 19.00 - 21.00

I nedenstående skema kan du se, hvilken PPR-medarbejder du kan kontakte og hvornår.

Under skemaet kan du se, hvad PPR's forskellige fagpersoner kan hjælpe dig med.

Har dit barn allerede en aktiv sag hos PPR, skal du i stedet kontakte en af de PPR-medarbejdere, du allerede samarbejder med.

 

Mandag

Tirsdag

Torsdag

19.00-21.00 

 Psykolog

9352 0195

 Ergo-/fysioterapeut

9352 0271

 Konsulent

9352 0181

 

 

Del indhold