Ring til PPR's ergo- og fysioterapeuter

Du kan nu også ringe PPR's ergo- og fysioterapeuter for rådgivning og vejledning.

PPR's ergo- og fysioterapeuter kan hjælpe med...

Den telefoniske rådgivning giver forældre og fagprofessionelle mulighed for at henvende sig anonymt mhp. rådgivning og vejledning om afgrænsede kropslige og/eller sansemæssige problemstillinger.

Det er ligeledes muligt at henvende sig til den telefoniske rådgivning med komplekse problemstillinger, da rådgivningen også kan danne grundlag for henvisning til andre indsatser, herunder eksempelvis:

  • åben konsultation
  • vurdering i PPR's Ergo- og fysioterapeutisk team

Problemstillingerne kunne for eksempel gælde børn:

  • der ikke kan sove
  • der ikke kan sidde stille/er urolige
  • der har svært ved spisesituationer eller
  • der ikke kan deltage i idræt, leg eller frikvarter på lige fod med jævnaldrende.

Der er mulighed for at kontakte den telefoniske rådgivning:

  • Hver torsdag - med undtagelse af skolernes ferier
  • Kl. 12.30-13.30
  • Tlf. 9352 0006

Telefonen besvares skiftevis af ergo- og fysioterapeuter.

Del indhold