PPR's ledelse

Her kan du se, hvilken PPR-leder du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til PPR's betjening af din skole eller daginstitution.

 

Johanne Felbo

Jonna Nygaard

Rune John Pedersen

Almenskolen

Skoleområder Øst og Nord

Skoleområder Centrum og Syd/Vest

-

Daginstitutioner

Dagplejer

Vuggestuer

Socialområder
Øst og Nord

Socialområder
Centrum og Syd/Vest

Specialbørne-haver

ADHD-klasser

-

Sofiendalskolen

Højvangskolen

-

Strukturklasser

Tornhøjskolen

Nr. Uttrup Skole

Hals Skole

Tofthøjskolen

Nibe Skole

-

Indskolings-klasser

Tornhøjskolen

Nr. Uttrup Skole

-

-

Gårdskolen

-

Sønderholm Skole

-

Metroen

-

Frejlev Skole

 -

K-klasser

-

-

Vestbjerg Skole

Vodskov Skole

Mellervangskolen

Seminarieskolen

Kærbyskolen

DELTA-klasser

 

Gl. Hasseris Skole

Stolpedalsskolen

 

Specialskoler

-

-

Kollegievejens Skole

Egebakken

Sprog- og kommunika-tionsklassen

Mellervangskolen

-

-

Specialklasser for elever med gene-
relle indlærings-vanskeligheder

Gl. Lindholm Skole

Byplanvejens Skole

Tornhøjskolen

Stolpedalsskolen

-

Specialklasser for elever med massive indlærings-vanskeligheder

 -

 -

Filstedvejens Skole

Vester Mariendal Skole

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlærings-vanskeligheder

 -

 -

 

Vester Mariendal Skole

Lindholm-Klassen

 -

 -

Gl. Lindholm Skole

Del indhold