PPR Aalborgs kriseteam

PPR’s kriseteam har siden 2012 hjulpet skolerne i en del sager, hvor børn har oplevet, eller er blevet berørt af, en voldsom hændelse.

PPR Aalborgs kriseteam

PPR's kriseteam består af psykologer med efteruddannelse inden for krisepsykologi, der i samarbejde med skolens faste PPR-psykolog kan bistå skolen, når elever oplever eller berøres af en voldsom hændelse.

I hvilke situationer kan PPR Aalborgs kriseteam tilkaldes?

Kriseteamet kan tilkaldes, når skolens lokale omsorgsplan med assistance fra distriktspsykologen vurderes som ikke tilstrækkelig omfattende i forhold til en alvorlig ulykke eller en voldsom hændelse, som involverer elever direkte eller indirekte.

Det kan dreje sig om voldsomme hændelser på skolen eller i forbindelse med eksterne skoleaktiviteter eksempelvis ekskursioner og lejrskoler.

Kriseteamet kan i særlige tilfælde også tilkaldes, hvor den voldsomme hændelse har fundet sted uden for skoletiden.

Tilkaldelse af PPR Aalborgs kriseteam

Inden for almindelig arbejdstid kan der rettes henvendelse til PPR Aalborgs kriseteam på Tlf: 93 52 02 22.

Efter kl. 15.00 kan Kriseteamet kontaktes på Tlf: 25 20 61 51.

Ved henvendelse til PPRs kriseteam med ønske om indsats vil rekvirenten blive bedt om at besvare følgende spørgsmål:

 • Institutions navn
 • Kontaktperson/koordinator for skolens indsats
 • Kort beskrivelse af ulykken/den voldsomme hændelse
 • Elever, som har været vidner til hændelsen (Målgruppe for teamets intervention)
 • Hvad har skolen allerede foranstaltet i forhold til:
  • Vidner (Elever som oplevede hændelsen)
  • Øvrige elever
  • Personalet
  • Forældre
 • Hvilken hjælp vurderer skolen, den har brug for fra Kriseteamet.

Hvilke indsatser tilbyder PPR Aalborgs kriseteam?

PPRs kriseteam kan yde hjælp til skoleleder, personale, elever og forældre.

Skoleleder

Rådgivning og sparring i forhold til krisestyring (Elever, forældre, lokalsamfundet, pressen m.fl.).

Personale

Informationer om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser og vejledning til at drage omsorg for gruppen.

Rådgivning og vejledning i forhold til omsorgsopgaven rettet mod elever.

Elever

Elever, som har været vidne til en voldsom hændelse
Indirekte indsats gennem vejledning og rådgivning til skolens personale i forhold til omsorg for eleverne.

Gruppesamtale med direkte berørte elever, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt af kriseteamet. Gruppesamtale
gennemføres tidligst 24 timer efter hændelsen.

Kun i helt særlige tilfælde tilbydes der individuelle samtaler med elever, hvor målet er at afdække eventuelle behandlingsbehov.

Skolens øvrige elever
Indirekte indsats via rådgivning til skolens personale i forhold til omsorg for eleverne.

Forældre

Forældre til børn som har oplevet en voldsom hændelse
Information om børn og unges almindelige reaktioner i forbindelse med ulykker og voldsom hændelser herunder forældres omsorgsopgave i forhold til børn.

På denne side kan du læse Kriseteamets samlede støtte materiale 

Skolens øvrige forældre

Information om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med ulykker og voldsomme hændelser herunder omsorgsopgave i forhold til børn.

Anden bistand

Bistand til den ulykkesramte elev

Hjælp til ulykkesramt elev, hvor det vurderes, at der er behov for krisehjælp eller psykologisk bistand, søges via praktiserende læge eller Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse. Tlf: 97 64 37 00.

Ved masseskadesituationer og særlige ulykker (10 eller flere tilskadekomne) udløses regionens beredskab herunder AMK (Akut Medicinsk Koordinering).

Bistand til kriseramt personale

Jf. Forvaltningens Beredskabsplan kan skolens ledelse rekvirere psykologbistand og krisehjælp hos Falck Healthcare, Tlf: 70 10 20 12.