Kriseteamets støttemateriale

PPR’s kriseteam har siden 2012 hjulpet skolerne i en del sager, hvor børn har oplevet, eller er blevet berørt af, en voldsom hændelse.

På baggrund af Kriseteamets erfaringer i disse sager, har PPR løbende udarbejdet støttemateriale som skolerne kan bruge i forbindelse med krisesituationer.

Støttematerialerne

Tidligere har PPR udgivet folderne ”PPR’s kriseteam” og ”Når børn oplever eller berøres af en voldsom hændelse - Vejledning til forældre og professionelle”.

Dette materiale følges nu op med en folder, der har fokus på skoleledelsens opgaver i en krisesituation. Her beskrives eksempelvis inddragelse af personalet, forældrekontakt og håndtering af pressen.

Krisestyringslog

Ligeledes har PPR udarbejdet en krisestyringslog. En log der giver de involverede professionelle overblik over de handlinger, der er foretaget i krisesituationen.

Skoleledelsens handlemuligheder

Som yderligere hjælp er der lavet et overblik over de handlemuligheder skoleledelsen har, alt efter hvilken krisesituation, der er tale om

Det samlede støttemateriale

Hensigten med dette samlede støttemateriale er at sikre, at alle involverede aktører omkring barnet, gruppen, klassen eller skolen har mulighed for at handle rettidigt og med den rigtige indsats.

Print alle punkter

 

 

PPR's kriseteam kan kontaktes på telefon 93 52 02 22.

Efter kl. 15.00 på telefon 25 20 61 51

Del indhold