Mind my mind

PPR's forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Mind My Mind

Hvem kan bevilges Mind my mind-forløb?

Mind My Mind er et tilbud til børn og unge mellem 6 og 16 år, som går i 0. til 9. klasse.

Behandlingen er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, og adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram.

På den måde er det det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Sådan er forløbet

Undervejs i forløbet vil barnet træne metoder til at mestre symptomerne med støtte fra sine forældre, og forældrene vil samtidig træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær deres barn.

Forløbet er en forebyggende indsats, hvorfor barnet eller den unge ikke i forvejen må have en psykiatrisk diagnose, ligesom forløbet heller ikke har til formål at give en diagnose.

Behandlingen er individuel og varetages af fire faste psykologer hos PPR Aalborg.

Lukket for tilgang

Der har været stor interesse for Mind My Mind, hvorfor vi desværre har været nødt til at lukke for tilgang. 

Hvis dit barn allerede har en sag hos PPR, anbefaler vi, at I forsætter arbejdet med dit barns udfordringer sammen med skolen og i et samarbejde med PPR.

Hvis dit barn ikke har sag hos PPR, opfordrer vi til, at du kontakter skolen med henblik på et samarbejde omkring dit barns udfordringer. Herigennem kan den almindelige PPR-betjening desuden inddrages efter behov.

Alternativt kan du finde kontaktoplysningerne på det PPR-personale, der betjener dit barns skole