Mind my mind

PPR's forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Mind My Mind

Hvem kan bevilges Mind my mind-forløb?

Mind My Mind er et tilbud til børn og unge mellem 6 og 16 år, som går i 0. til 9. klasse.

Behandlingen er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, og adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram.

På den måde er det det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Sådan er forløbet

Undervejs i forløbet vil barnet træne metoder til at mestre symptomerne med støtte fra sine forældre, og forældrene vil samtidig træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær deres barn.

Forløbet er en forebyggende indsats, hvorfor barnet eller den unge ikke i forvejen må have en psykiatrisk diagnose, ligesom forløbet heller ikke har til formål at give en diagnose.

Behandlingen er individuel og varetages af fire faste psykologer hos PPR Aalborg.