Om PPR Aalborg

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Børn og Unge, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser.
Billede af børn

Vores indsatser

De forskellige indsats ved PPR har altid et pædagogisk sigte og tager derfor afsæt i den pædagogiske kontekst i daginstitution og skole med inddragelse af børn og forældres perspektiver som en grundlæggende tilgang. Målet for PPR’s indsatser er at understøtte, at alle børn i Aalborg Kommune lærer så meget de kan og har mod på at deltage i verden.

Vores forskellige fagligheder

Ved PPR er der ansat forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. Psykologer, specialpædagogiske konsulenter, socialrådgivere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter og indsatspædagoger samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet vejledning til gavn for kommunens børn og unge.