Forældres og pædagogisk personales samtale med børn og unge om situationen i Ukraine

Børn og unge bliver i disse dage konfronteret med billeder og kommentarer på situationen i Ukraine. De fleste børn vil høre eller se noget, som indikerer utryghed og krig.

Til forældre

I daginstitutioner og i skolen vil jeres børn tale sammen om de forskellige oplevelser og følelser, som de har. De pædagogiske medarbejdere er vant til at tale med jeres børn om svære emner, men I skal alligevel være forberedte på, at jeres barn kan have behov for at tale mere om det hjemme.

Det vigtigste råd er at tale med jeres barn, når I mærker, at jeres barn har brug for det.

Når I taler med jeres barn, er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i det, som jeres barn selv har tænkt på eller bekymret sig over. Brug dit barns sprog.

Her er 6 gode råde til samtalen:

 • Lad dit barn tage initiativ til samtalen og vær opmærksom og grib barnets initiativ (der er ingen grund til at give en bekymring, som ikke er der).
 • Tal med dit barn og lyt – lad barnet stille spørgsmålene
 • Vær opmærksom på, hvad dit barn har set og oplevet
 • Hold samtalen kort og præcis, og gør det klart for mindre børn, at der er tale om et voksenproblem. (børn kan stille meget relevante spørgsmål, som de ikke nødvendig-vis kan rumme svaret på)
 • Vær så relevant og ærlig som mulig. Fortæl dit barn, hvad du ved, og hvad du er i tvivl om.
 • Fortæl, at barnet er i sikkerhed. Skab en tryghed i samtalen.
 • Kontakt dit barns daginstitution eller skole, hvis du oplever, at situationen fylder for meget for dit barn.

Folder om forældres samtale med børn og unge.

Til pædagogisk personale

Når børn og unge mandag møder ind i daginstitutioner og skoler, vil mange opleve, at emnet kommer op i fællesskabet – her vil der være stor forskel på, hvordan og hvor meget de forskellige børn og unge er påvirket af situationen. Og I vil møde børn, som slet ikke har opdaget, at der er noget at bekymre sig om – men som opdager det, mens I er sammen med dem.

Det er vigtigt, at I tager udgangspunkt i det, som børnene selv har tænkt på eller bekymret sig over. Brug børnenes sprog!

Her er 7 gode råd til samtalen:

 • Tal med børnene og lyt – lad børnene stille spørgsmålene
 • Vær opmærksom på, hvad børnene ser og oplever
 • Hold samtalen kort og præcis, og gør det klart for mindre børn, at der er tale om et voksenproblem. (børn kan stille meget relevante spørgsmål, som de ikke nødvendig-vis kan rumme svaret på)
 • Vær så relevant og ærlig som mulig. Fortæl barnet, hvad du ved, og hvad du er i tvivl om.
 • Fortæl, at barnet er i sikkerhed. Skab en tryghed i samtalen.
 • Orienter hjem til forældre, så de kan følge op derhjemme
 • Vær opmærksom på, om enkelte børn reagerer så meget, at de har brug for andet.

Folder om pædagogisk personales samtale med børn og unge.

Del indhold