Mål og principper for den gode overgang

11. januar 2016
Overgangen fra børnehave til skole er en af flere livsovergange i børn og unges liv. En livsovergang er kendetegnet ved, at den indebærer væsentlige forandringer i barnets liv, fordi barnets identitet, relationer og rolle ændres. En god overgang er, når der er fokus på barnets kompetencer, fællesskaber og nærmeste udviklingszone.

De senere års forskning peger på, at de første uger i skolen sætter grundtonen for barnets oplevelse af sig selv i det nye miljø. At barnet kan etablere og vedligeholde relationer har stor betydning for skolestarten. Læring opstår i relation mellem barnet og dets omgivelser og er konstekstafhængig og forstås i tilknytning til børns fællesskaber. Læring er mere end færdigheder som at kunne holde på en blyant, klippe med en saks eller kunne snøre sine snørebånd. De børn, som klarer sig bedst i overgangen fra børnehave til skole, er dem, som er motiverede for at lære og aktivt opsøger mulighederne for at bruge deres evner.

Et barn skal forstå, at der stilles forskellige krav til dets deltagelse i forskellige sammenhænge. Børnehaverne og skolerne har i den forbindelse en væsentlig rolle i, at overgangen bliver så positiv som overhovedet mulig.

Derfor er der i Aalborg kommune sat særligt fokus på børns overgang til skolen, og udarbejdet principper for børnenes egen deltagelse, forældrene som centrale medspillere og det professionelles samarbejde for overgangen, som omfatter det sidste år i børnehaven og de første år i skolen. Der skal i overgangen skabes miljøer, der øger og tilgodeser alle børns forudsætninger.

Det centrale mål for indsatsen i overgangen fra børnehave til skole er, at der skabes rammer for, at alle børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang.

Se folderen her.

Del indhold