PPR's Kriseteam

09. februar 2016
PPR’s Kriseteam består af en gruppe psykologer med efteruddannelse og viden inden for krisepsykologi og psykotraumatologi, der i samarbejde med skolens faste PPR-psykolog, kan bistå skolen ved en alvorlig ulykke eller dramatisk hændelse.

PPR's Kriseteam kan rekvireres, når skolens lokale omsorgsplan med assistance fra distriktspsykologen ikke vurderes som tilstrækkelig omfattende i forhold til en alvorlig ulykke, dramatisk hændelse, eller trusler mod skolen, som involverer elever direkte eller indirekte.

Det kan dreje sig om alvorlige ulykker eller dramatiske hændelser på skolen eller i forbindelse med eksterne skoleaktiviteter eksempelvis ekskursioner og lejrskoler.

Kriseteamet kan også rekvireres i tilfælde, hvor ulykken eller den dramatiske hændelse, som har involveret elever, har fundet sted uden for skoletiden.

Inden for almindelig kontortid kan der rettes henvendelse til PPR på telefon 9352 0222.

Uden for almindelig kontoråbningstid vil kriseteamet tilstræbe at kunne intervenere meget hurtigt efter en alvorlig ulykke eller dramatisk hændelse. Henvendelse kan ske til afsnitsleder Jonna Nygaard 2520 6151 eller funktionsleder Flemming Engel 2520 6203.

 

Læs mere om PPR's kriseteam her:
PPR Aalborgs Kriseteam
Kriseteam - Skoleledelsens opgaver
Kriseteam - Information til forældre og professionelle

Del indhold