PPR's udviklingsstrategi - sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling

07. december 2016
Strategiens overordnet formål er at bidrage til, at PPR arbejder på en måde, så der er størst mulig effekt af PPR’s indsats til gavn for Aalborg Kommunes børn og unge.

PPR løser som en rådgivningsenhed typisk sine opgaver sammen med andre. Det er derfor en gennemgående tilgang i strategien, at PPR's opgaveløsning betragtes i et samarbejdsperspektiv, hvor den fælles tilgang og ansvarstagen i arbejdet med børn og unge er i fokus.

Strategiprocessen har derfor været tilrettelagt som en dialogbaseret proces, hvor PPR har inddraget en stor del af sine mange samarbejdspartnere. Det har givet en grundig indsigt i værdien og effekten af PPR's nuværende indsatser og viden om hvilke indsatser, det kan være relevant at styrke og udvikle i fremtidens PPR. 

Fire temaer har efter denne dialogproces vist sig som de tydeligste:

  1. Vejledningsforløb der virker
  2. Tydelige veje til den rette hjælp
  3. Tydelige og praksisnære indsatser
  4. Samstemte og helhedsorienterede indsatser

PPR vil nu i samarbejde med vores samarbejdspartnere arbejde videre med at realisere de fire temaer.

Håbet med denne nye udviklingsstrategi er således at få sat retning for PPR som værende en stærk faglig og relevant rådgivningsenhed på Børne- og Ungeområdet i Aalborg Kommune, der sammen med daginstitutioner, skoler og forældre gør en forskel for børnenes læring og udvikling.

Læs PPR's udviklingsstrategi her

 

Del indhold