Barnets stemme i indsatsen mod bekymrende fravær

17. september 2018
Som en del af den nye handlevejledning mod bekymrende fravær vil PPR’s tre socialrådgivere styrke inddragelsen af børnene selv, når der laves handleplaner for at fastholde en stabil skolegang.

Det er bl.a. Københavns Kommunes projekt "Barnets stemme", som er inspirationskilde for indsatsen i PPR Aalborg. Projekt Barnets Stemme er baseret på "Getting It Right For Every Child"-programmet, som med gode resultater er implementeret på alle skoler og førskoler i Skotland.

I Barnets Stemme-projektet sættes fokus på børn, hvis trivsel vækker bekymring hos forældre, lærere eller andre voksne, som er tæt på barnet. Barnet inddrages gennem interviews og deltagelse i møder, hvor alle involverede i fællesskab undersøger udfordringer og ressourcer, samt lægger en plan for, hvordan konkret formulerede indsatser kan støtte op om barnets trivsel.

Det er erfaringen fra Københavns Kommune, at børnene oplever, at der bliver lyttet til deres perspektiv, de får konkret viden om forældres og læreres bekymringer, og de oplever at andre har blik for både deres udfordringer og deres ressourcer. Erfaringen er desuden, at forældrene oplever lettelse og tydelighed ved at arbejde sammen med professionelle og barn om en fælles handleplan. Familierne oplever, at de konkret formulerede indsatser gør det nemmere for dem at realisere deres bidrag til indsatsen i den fælles handleplan. Kort sagt oplever både børn og forældre sig som stærke aktører i eget liv.

I Aalborg Kommunes skolevæsen introduceres tilgangen gennem de tre PPR-socialrådgiveres indsats i konkrete fraværssager. Jf. den nye handlevejledning skal skolerne inddrage PPRs socialrådgivere i en fælles analyse og udarbejdelse af handleplan efter 8 ugers fravær. Det vil ske med afsæt i samme analysemodel og tilgang som kendes fra projekt Barnets stemme. Skoler kan også vælge at inddrage PPR's socialrådgivere i en sag tidligere, hvis de ønsker det.

Derudover vil PPR i det kommende skoleår tilbyde tre skoler at indgå i et udviklingsprojekt, hvor systematikken og den inddragende tilgang fra projekt Barnets stemme implementeres i skolens egne tidlige indsatser.

Link til handlingsvejledning

 

Del indhold