Cool Kids - Tilbud om angstbehandling til børn og unge

13. juni 2017
I PPR Aalborg tilbyder vi Cool Kids som behandlingstilbud til elever, der er udfordrede af forskellige former for angst, med særligt fokus på angst der gør det svært for eleven at komme i skole eller forstyrrer undervejs i skoledagen.

Hidtil har Cool kids været et tilbud til elever med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF). Som noget nyt lukkes der nu op for, at elever uden diagnoser også kan nyde godt af tilbuddet.

Cool Kids er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres forældre, som bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi. Forskning peger på, at op imod 80 % af deltagerne i Cool kids oplever mindre angst ved programmets slutning.

Der tilbydes:

  • Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12 år
  • Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen
  • Cool Kids ASF gruppeforløb målrettet børn i alderen 7-12 år med autismespektrumsforstyrrelse

Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen. Det er ikke et krav, at barnet har en angstdiagnose for at kunne deltage.

Cool Kids foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres forældre. Cool Kids ASF grupperne vil dog typisk være lidt mindre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder. Et væsentligt element i programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre angsten i hverdagen.

Angsten er ikke nødvendigvis væk ved forløbets afslutning, men barnet og forældrene skulle gerne have opnået kompetencer, der gør, at de selv kan fortsætte arbejdet.

Skolerne inddrages i forløbet i det omfang det er relevant. I forbindelse med afslutningen af forløbet vil der altid være et overleveringsmøde med skolen.

Henvisning til tilbuddet foregår gennem PPR-medarbejderen tilknyttet elevens skole. Når et forløb for en given aldersgruppe skal starte op, vil de henviste familier blive indbudt til en forsamtale, hvor det vurderes, om tilbuddet er relevant for den pågældende elev.

Børn og unge med angst kan ofte

  • være udfordrede af forskellige bekymringer, der gør det svært for barnet at komme i skole
  • have svært ved at komme hjemmefra eller blive adskilt fra forældrene
  • være bekymrede for at skulle tale foran andre eller bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, barnet selv eller andre stiller
  • stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse
  • have svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymringer
Del indhold