Nye PPR-indsatser vedrørende angste og ængstelige børn og unge

05. oktober 2018
Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år. For at hjælpe disse børn og unge tilbyder PPR forskellige indsatser.

De allerede igangværende indsatser

Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil derfor i perioder opleve at blive bange for særlige situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig, og griber forstyrrende ind i hverdagen med store konsekvenser til følge – både på kort og langt sigt.

I PPR har vi allerede nu igangværende indsatser i forhold til ængstelighed og angst hos skoleelever i form af forløb som Cool Kids og Chilled.

Du kan læse mere om Cool kids og Chilled her.

For yderligere at hjælpe denne gruppe af børn og unge arbejder vi nu også med andre indsatser for denne gruppe.

Gruppeforløb

Der er både gruppeforløb med børnene/de unge men også for forældre til børn og unge, der har angsten som en belastning i hverdagen.

Gruppeforløb for angste og ængstelig børn/unge.

Vi tilbyder gruppeforløb for ængstelige børn/unge. Forløbet strækker sig over 4-5 gange af 1½ times varighed.

Formålet med forløbet er at forebygge udviklingen af egentlig angst samt støtte barnet/den unge i at mestre deres ængstelighed på en hensigtsmæssig måde.

Gruppen af børn/unge sammensættes ud fra de forskellige børn og unges problematikker, og indholdet tilrettelæggelse derefter.

Forløbet vil blive afsluttet med en tilbagemelding til forældrene.

Gruppeforløb for forældre til angste og ængstelig børn/unge

Vi tilbyder også gruppeforløb for forældre til angste og ængstelige børn/unge. Forløbet strækker sig over 5 gange af 2 times varighed og vil indeholde korte oplæg omkring ængstelighed og angst. Forældrene vil også blive introduceret til en række hjemmeopgaver, de skal lave sammen med deres børn/unge fra gang til gang. Forældrene får udleveret materiale med øvelser og får samtidig mulighed for at mødes med andre forældre og dele erfaringer, udfordringer og succeser.

Formålet med gruppeforløbet er at klæde forældrene på til bedre at forstå og håndtere deres barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.

Hvis skoler eller forældre ønsker at deltage i gruppeforløb, kan man rette henvendelse til skolens PPR-psykolog.

I PPR vil angst-teamet vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til den beskrevne belastning/problemstilling hos barnet eller den unge.

Temamøder

Vi afholder også temamøder, hvor der er fokus på børn/unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn/unge som allerede har udviklet angst. Hvordan kan de opspores, og hvordan vi bedst muligt støtter disse børn/unge enten via en forebyggende indsats eller gennem opbakning i forhold til mere indgribende indsatser.

Der vil blive afholdt to temamøde i hver klynge - et for forældre og et for personale. I vil blive kontaktet senere vedrørende planlægning af afholdelse af jeres temamøder.

Du kan se materiale fra temamøder her.

Temamøder for forældre

Det er muligt for forældre at støtte og hjælpe deres børn/unge, således at angst og ængstelighed ikke hindrer børn i have et godt liv sammen med deres familie og kammerater. Det kræver, at man som forældre er opmærksomme på, hvilken adfærd der kunne være tegn på angst og ængstelighed, samt at man har en viden om, hvordan man hjælper barnet eller den unge til at udfordre sig selv og opnå en fornemmelse af mestring.

Temamøder for skolernes personale

Ligesådan er det også muligt for skolens personale - i samarbejde med forældrene - at støtte og hjælpe disse børn/unge, således at angst og ængstelighed ikke hindrer børnene i have et godt liv sammen med deres familie og kammerater. Det kræver selvfølgelig også i denne forbindelse, at personalet er opmærksom på, hvilken adfærd der kunne være tegn på angst og ængstelighed, samt at man har en viden om, hvordan man hjælper barnet eller den unge til at udfordre sig selv og opnå en fornemmelse af mestring.

Del indhold