Den mobile indsats er godt på vej

03. oktober 2019
I PPR er vi godt i gang med at starte Den Mobile Indsats, hvor vi vil tilbyde intensive læringsforløb for ordblinde og talblinde elever.

En indledende prøvehandling

I skoleåret 2019/20 tilbyder DMI 3ugers kurser for ordblinde elever i 4.-5. klasse og 1-2 dages kurser for ordblinde elever i 6.-9. klasse. Undervisningen vil foregå på hold af ca. 14 elever på en af klyngerne udnævnt værtsskole.

Sammen med klynge 4 laver vi en prøvehandling for afviklingen af forløbet. Her starter vi i uge 38 og afslutter i uge 43. Dette gøres for at sikre, at vi får lavet et program, som stemmer overens med det politiske opdrag og samtidig kan udmøntes i praksis.

Hvad med de talblinde?

Undervisningsministeriets talblindetest og undervisningsmateriale udgør grundlaget for de intensive læringsforløb for talblinde elever. Materialet og testen forventes klar senere i 2019, hvorfor opstarten af de intensive læringsforløb for talblinde elever først sker senere.

Hvad tilbyder den mobile indsats også?

Udover over de intensive læringsforløb vil Den mobile indsats tilbyde kurser, vejledning og rådgivning til medarbejderne ude på skolerne.

Du kan læse meget mere om den Mobile indsats her.

Del indhold