Indstilling af skolestartere til januarvisitationen i 2020

18. november 2019
PPR’s elektroniske indstillingsskema kan endnu ikke understøtte indstilling af skolestartere. I januarvisitationen 2020 anvendes derfor det gamle ”analoge” indstillingsskema i Word.

Skolelederen starter indstillingsskemaet

Det er jf. § 2 i Specialundervisningsbekendtgørelsen skolelederen, der afgiver indstilling til en PPV ved PPR. Dette gælder også ved skolestartere. I Aalborg er sagsgangen, at skolelederens indstilling efterfølgende suppleres med PPR-medarbejderens faglige viden og endeligt forældrenes perspektiv og samtykke.

Denne kendte sagsgang bliver også rammen for den elektroniske indstilling af skolestartere næste år. Derfor er det naturligt, at vi fortsætter med den sagsgang, som vi allerede har arbejdet efter de sidste 4 visitationer.

Vi har revideret det ”analoge” indstillingsskemaet, så det i skoledelen og PPR-delen indholdsmæssigt svarer til det elektroniske indstillingsskema. Forældreperspektiv og samtykke indhenter vi på anden vis i processen.

Procedure for indstilling af skolestartere

Processen for udarbejdelse af indstillinger på skolestartere er som følger:

  • Skolelederen henter indstillingsskemaet på PPR’s hjemmeside www.ppr-aalborg.dk, og udfylder sin del
  • Skolelederen sender det udfyldte indstillingsskema til den involverede PPR-medarbejders mail
  • PPR-medarbejderen udfylder sin del, og sender indstillingen og bilag til forældrenes e-Boks
  • Forældrene trykker” besvar”, og giver deres perspektiv og samtykke til indstilling og bilag
  • Indstillingen sendes herefter automatisk til PPR’s hovedpostkasse

Det er fortsat vigtigt, at forældrene gøres opmærksomme på, at indstillingen kommer i e-Boks, og at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke, før vi kan visitere barnet. 

Skolelederens udfyldelse af indstillingsskemaet

Når skolelederen skal udfylde sin del af indstillingsskemaet, er det vigtigt at have kendskab til barnet.

Denne viden kan skolelederen hente i daginstitutionens indstilling skolestarteudredning ved PPR. I dette materiale kan skolelederen finde oplysninger om eksempelvis barnets kompetencer, udfordringer og pædagogiske tiltag, som daginstitutionen har afprøvet. Disse oplysninger suppleres med viden fra de møder, som afholdes mellem skoleleder, daginstitution og forældre i forbindelse med barnets overgang til skole.

Ved mødet, hvor der træffes afgørelse om at indstille barnet til januarvisitationen, vil PPR-medarbejderen indhente forældrenes samtykke til at måtte overlevere daginstitutionens indstilling og bilag til skolelederen.

Nye rammer for indstilling af skolestartere i 2021

Intentionen er, at vi til januarvisitationen 2021 også vil kunne indstille skolestarterne i det elektroniske indstillingsskema. Dette kræver udvikling af nogle nye samarbejdsstrukturer mellem skole og daginstitution. Derfor vil vi invitere både repræsentanter for skoler og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ind til dette arbejde.

 

Deadline for indstilling af skolestartere er 19. december 2019.

Del indhold