Bevægelse i skolen - hvorfor er det vigtigt?

13. maj 2019
Fysisk aktivitet i klasselokalet bevirker, at elevernes evne til at fokusere på undervisningen og indlæringen øges. Samtidig har den øgede fysiske aktivitet i skolen en afsmittende effekt på, hvor aktive børn er i deres fritid.

Folkeskoleloven og Sundhedsstyrelsen

45 Min Leg I Uv

Folkeskoleloven siger, at undervisningstiden skal tilrettelægges med bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen og lægges, så eleverne får motion i skoledagen.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge er fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen. De understreger desuden, at aktiviteterne skal være af moderat til høj aktivitet, hvor pulsen kommer op.

Aktiviteterne skal ligge ud over de almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter.

Hvad er fysisk aktivitet?

Der skelnes mellem forskellige former for fysisk aktivitet i skolen:

  • Aktive pauser, som er fysisk aktivitet i korte og afgrænsede perioder uden fagligt indhold, eksempelvis danse/hoppe ved sin plads i klassen, eller gå udenfor og sjippe/løbe.
  • Aktive pauser med fagligt indhold, eksempelvis fysisk aktivitet med et vist fagligt indhold, eksempelvis sanglege med forudbestemte bevægelser/aktiviteter.
  • Aktiv undervisning, eksempelvis hvor den fysiske aktivitet er en integreret del af undervisningen.

Øget læring - varighed, frekvens og indhold

Den fysiske aktivitet, som øger læringen, bør have en varighed på 10-20 minutter to gange om dagen, og skal foregå ved moderat intensitet for at opnå de bedste resultater.

Moderat intensitet er fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, og hvor du kan tale med andre imens, eksempelvis

  • cykling / løb
  • dans
  • rengøring og oprydning
  • almindeligt havearbejde
  • skateboard
  • gymnastik
  • fodbold / dødbold

Men hvordan går det så?

Efter folkeskolereformen trådte i kraft, viser det sig, at det især er de ældste klasser og deres lærere, der halter bagefter med at sikre bevægelse i de 45 minutter om dagen, som folkeskolereformen foreskriver.

Sundhedsprofilen for børn og unge i Aalborg kommune viser, at andelen af børn, der bevæger sig, så de bliver svedige eller forpustede hver dag eller næsten hver dag, falder fra 77 % blandt børnehavebørn til 55 % blandt elever i 8. klasse.

Derfor er det vigtigt at have fokus på bevægelse i undervisningen for de ældste elever i skolen. 

Du kan læse mere om bevægelse i udskolingen på EMU Danmarks læringsportal.  https://www.emu.dk/modul/udskolingen-i-bev%C3%A6gelse

Du kan finde inspiration til bevægelse i undervisningen på Aalborg kommunes skolers portal: www.playtool.dk

 

 

Del indhold