Mind my mind

20. januar 2021
Forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

Mind My MindPPR starter nyt behandlingstilbud til børn som trives dårligt og viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

PPR har fået midler fra Satspuljen til et toårigt projekt med fokus på forebyggende lettere behandling. Det er derfor nu muligt at opfordre forældre til at benytte sig af dette tilbud.

Behandlingen sker ud fra programmet Mind My Mind som er udviklet af Psykiatrifonden og kan tilbydes til alle børn i alderen 6 til 16 år og som går i 0. til 9.kl. Behandlingen er individuel og tilpasset det enkelte barns behov. Det udføres af fire erfarne psykologer fra PPR og barnet vil træne metoder til at mestre symptomer med støtte fra deres forældre. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Forløbet er en forebyggende indsats, hvorfor barnet eller den unge ikke i forvejen må have en psykiatrisk diagnose, ligesom forløbet heller ikke har til formål at give en diagnose.

Læs mere om PPR's Mind my mind her

Del indhold