Nye tiltag målrettet udsatte børn og unge i Aalborg kommune

23. januar 2021
Skolerne er fortsat lukkede for mange elever, og det er kun i mindre omfang muligt at deltage i fritidsaktiviteter. Vi må kun se ganske få, der ofte bare er familien.

De udsatte børn og unge

Som voksne kan det være svært og ensomt i en nedlukken coronatid. For børn og unge kan det betyde, brud i ens relationskompetence og tvivl om ens eget værd og betydning. Vi ser frustration hos de socialt stærke, men konsekvenserne for udsatte unge, kan have fatale følger da det ofte er i skole og fritidsaktiviteter, de finder stærke relationer og den opbakning, de ofte ikke får derhjemme.

En fælles indsats i Skoleforvaltningen

PPR og UngAalborg er derfor gået sammen om tiltag, der skal hjælpe udsatte børn og unge gennem denne krise. Det gør vi ved en hotline 3 aftener om ugen hvor familier kan søge råd og vejledning. Vi opretter et anonym chatroom til børn og unge og vi tilbyder aktiviteter for udsatte børn og unge i hele kommunen. Derudover vil der blive udsendt videoer, der fortæller om forskellige problematikker og vejledninger i en nedlukning.
De forskellige tiltag gøres i tæt samarbejde, så vi kan rådgive til en aktivitet i en vejledning eller henvise til en vejledning i en aktivitet. Nedenfor kan I læse om de forskellige tilbud.

Telefonisk hotline for forældre

Hotlinen går i luften mandag d. 25. januar
Hotlinen er åben 3 aftener ugentligt kl. 19.00 – 21.00.
Hotlinen er bemandet mandag (psykolog), tirsdag (ergo-/fysioterapeut) og torsdag (specialundervisningskonsulenter, ordblindekonsulenter eller fraværskonsulenter). 

Find hotlinen her.

Chat med UngAalborgs medarbejder eller unge ansatte

I Chatten kan børn og unge Chatte med UngAalborgs medarbejdere og Unge ansatte i UngAalborg.

Chatten er anonym og alle der har brug for det, kan få en snak. UngAalborgs medarbejdere er i tæt dialog med medarbejdere i PPR for at sikre faglig sparring.

Find UngAalborgs chat her.

Film

Ung Aalborg og PPR laver i samarbejde film, der vejleder forældre i de typiske problemstillinger der kan være forbundet med børn og unges liv i en hjemsendelsesperiode, det kan fx handle om, hvordan man kan hjælpe barnet/den unge med struktur på dagen, med mobning på nettet, oplevelse af ensomhed m.m.

Virtuelle webinarer for udskolingselever med sexualister og medieambassadører

UngAalborgs sexualister og medieambassadører er også en del af chatten, men laver også webinarer for udskolingselver, med fokus på unges brug af sociale medier og de komplikationer der kan komme når man ikke ser hinanden så tit.

Fritidsaktiviteter

UngAalborg tilbyder en lang række aktiviteter for unge der er ensomme og/eller mistrives i nedlukningen. Tilbuddene er for alle i skolealderen og foregår overalt i kommunen.

Kataloget med aktiviteterne kan ses her: www.ungaalborg.dk

 

UngAalborgs aktiviteter kan du læse mere om på UngAalborgs hjemmeside www.ungaalborg.dk

Del indhold