Ny guide for visitationsprocedure

03. februar 2021
Skoleudvalget godkendte i januar en ny guide for visitation i Skoleforvaltningen.

Formålet med den nye procedure

Den nye visitationsprocedure skal være med til at skabe nye strukturerede arbejdsgange for at styrke elevernes muligheder for at blive i almenskolen, samt skabe mere transparens i samarbejdet omkring barnet. I det arbejde, er samarbejdsguide og indsatskrav forud for en eventuel visitation centrale elementer.

Målet med de ændrede arbejdsgange er at styrke skolernes fokus på tidlige og forebyggende indsatser på fællesskabsniveau fremfor på individniveau. Den pædagogisk psykologiske vurdering (PPV) og specialpædagogisk elevplan skal være praksisnære og anvendelsesorienterede redskaber i skolernes tilrettelæggelse af indsatser.

Derudover skal de nye arbejdsgange sikre, at alle muligheder er afprøvet i almensystemet, inklusiv specialpædagogisk bistand i tilknytning til almenklasse, inden en eventuel visitation til specialundervisningstilbud. Derfor forventes der også et øget brug af specialpædagogisk bistand i almenskolen ved indførsel af den nye procedure.

Den nye procedure er udviklet i samarbejde med praktikere og med input fra eksterne interessenter og kan læses her.

Lilla Visitationsmodel

Del indhold