Trivselsfremmende indsatser hos PPR Aalborg

03. maj 2021
Elevernes trivsel og faglige udvikling har virkelig været sat under prøve under nedlukningen af skolerne i de sidste måneder. Derfor har flere partier i Folketinget vurderet, at der er behov for en samlet indsats frem mod sommeren 2021.

PPR's trivselsfremmende indsatser

Aftalepartierne har i den forbindelse afsat ressourcer øremærket til trivselsfremmende indsatser i regi af landets PPR-afdelinger.

Ressourcerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, men også elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.

Vores trivselsfremmende tiltag

I PPR Aalborg har vi valgt at øge kapaciteten og sætte skub i endnu flere forløb i de indsatser, vi tilbyder til dagligt - og som vi ved kan være trivselsfremmende.

Vi har valgt at fokusere på

  • udskolingselever i forbindelse med ordblindhed og matematikvanskeligheder
  • elever med fravær grundet nedlukning
  • at udvide kapaciteten i Mind my Mind, som er PPR's forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder i 0.-9. klasse.
  • at udvide kapaciteten i Angstteamet, der tilbyder forskelige indsatser for angste børn og unge i 0.-9. klasse.
  • et forløb for alle elever og skoler om psykisk sundhed i forbindelse med tilbagevenden. Vi starter det op med et webinar i maj.
Del indhold