Nyt fra PPR's kriseteam - dialog om coronavirus

Under den aktuelle sundhedskrise, hvor børn oplever dramatiske ændringer i deres hverdag, kan nogle have brug for en særlig støtte og hjælp fra de voksne omkring sig.

Fra fantasi til fakta

Almindelig psykosocial støtte til børn i forbindelse med krisesituationer omfatter blandt andet, at børnenes fantasi skal erstattes af reel og faktuel viden. Derfor er det vigtigt, at den voksne hjælper barnet med denne proces.

Hvis dit barn har behov for, at I snakker om coronavirusen kan du hente inspiration i artiklen "Sådan taler du med dit barn om coronavisus", som du kan læse her her.

Du kan også læse Børnetelefonens svar på børns spørgsmål om coronavirus her.

Børn reagerer forskelligt

Børn benytter forskellige strategier til at mestre uvante og belastende situationer. Hvilken strategi et barn benytter, afhænger både tidligere erfaringer men også af deres personlighed.

Hvis du har behov for at hjælpe dit barn i denne vanskelige situation, kan du finde en lang række aktivitetsforslag i Kriseteamets folder:

Støtte til børn og unge, der oplever eller berøres af en voldsom hændelse -Inspirationsmateriale til forældre og skole

 

Del indhold