Status på PPRs opgaveløsning under coronapandemien

I øjeblikket arbejder vi både med vores normale PPR-opgaver, men vi er også ude og hjælpe i dagtilbud og skoler.

PPR's medarbejdere er frem til 7. maj i stort omfang udlånt til dagtilbud og skoler for at bistå med ekstra hænder ved genåbningen dér.

Den resterende arbejdstid bruger de på PPR-opgaver, som i overensstemmelse med regeringens udmeldinger primært løses hjemmefra. Der er kun undtagelsesvist fysisk fremmøde og kun i kritiske sager, der ikke kan sagsbehandles uden. Forældre, dagtilbud, skoler og andre samarbejdspartnere træffer vores medarbejdere på telefon, mail og via online-møder.

Der må forventes længere svartid end normalt, da mange PPR-medarbejdere frem til 7. maj har fysisk fremmøde hele dage i et dagtilbud eller en skole.

Enkelte af PPR's opgaver er genåbnet fra uge 17. Det gælder genoptræning efter Sundslovens § 140, hvor alle sager genoptages samt vedligeholdende træning efter Servicelovens § 44 hvor de sager, der vurderes kritiske genoptages. Forældre og skoler vil blive kontaktet med tilbud om tidspunkt og sted for træningen. Vi tager naturligvis de nødvendige forholdsregler for at mindske smitterisikoen.

Del indhold