Ordblind eller talblind

Den Mobile Indsats (DMI) er en intensiv indsats for ordblinde og talblinde elever i Aalborg Kommune.

Støtte til ordblinde eller talblinde elever

DMI’s støtte gives som intensive forløb i grupper ude på skolen. På det intensive kursus bliver eleverne fortrolige med deres device, får metoder og redskaber til at håndtere undervisning, og får samtidig skabt relationer til andre elever med tal- og ordblindhed.

Alle elever, der er testet ordblinde med den nationale ordblindetest, kan tilbydes et intensivt forløb ved DMI.

Opfølgning er vigtig

Efter de intensive forløb vil der være en kontinuerlig opfølgning fra DMI og hjemskolen for, at eleven igennem hele grundskolen bevarer de kompetencer der er opnået på det intensive forløb.

Opfølgningen vil altid tage udgangspunkt i de emner, der er relevante i forhold til det klassetrin, som eleven aktuelt befinder sig på, eksempelvis når eleven skal have fremmedsprog eller gå til prøve på særlige vilkår.  

Vejledning til personalet i specialundervisningstilbuddene

DMI har også opgaver i forhold til elever i kommunens specialundervisningstilbud, der har skriftsproglige eller matematikfaglige vanskeligheder og som ikke kan testes med enten den nationale ordblindetest eller talblindetest.

Samarbejde med skoler, UngAalborg og Aalborg Bibliotekerne

DMI løfter sine opgaver i et tæt samarbejde med skolernes læse- og matematikvejledere og med Ung Aalborgs GROW-indsatser. Ligeledes er Aalborg bibliotekerne også en vigtig samarbejdspartner. Aalborg Bibliotekerne inviterer én gang årligt i samarbejde med DMI inden for på Hovedbiblioteket til en 2 dages ordblindeevent med fokus på ordblindhed for de elever i 9. klasserne, som er tilknyttet DMI.

Forløb for talblinde elever

Talblindetesten og undervisningsmaterialet fra Undervisningsministeriet lader vente på sig.

Derfor har Den Mobile Indsats igangsat en prøvehandling i samarbejde med andre aktører i Skoleforvaltningen, der kan give erfaringer med arbejdet med elever i matematikvanskeligheder. Du kan læse mere om prøvehandlingen under talblinde elever i skolen.