Ordblindeindsats på de forskellige klassetrin

Den Mobile Indsats og skolernes læsevejledere afholder kurser for alle ordblinde elever i 4.-9. klasse.

Et tilbud til alle ordblinde elever i Aalborg Kommune

Fra skoleåret 2019-20 er det besluttet, at alle ordblinde elever i Aalborg Kommune skal have et tilbud om en særlig indsats for at styrke kompetencer, øge læringslyst og trivsel. Tilbuddet varetages i et samarbejde mellem skoleklyngens læsevejledere og PPR-konsulenterne i Den Mobile Indsats.

For at blive tilmeldt Aalborg Kommunes ordblindeindsats skal dit barn:

  • være testet ordblind med den nationale ordblindetest inden for testperioden (marts - juni)
  • have lyst til og være motiveret for at udvikle sig i forhold til sin ordblindhed
  • medbringe sin skolecomputer
  • have adgang til it-kompenserende software (eksempelvis AppWriter eller IntoWords)
  • være tilmeldt NOTA

BEMÆRK: 

DMI's kurser og forløb er placerings- og omfangsmæssigt ændret i skoleåret 2020/21 grundet corona og smitterisiko ved at samle elever i klynger på tværs afskoler.

I 2020/21 ser aktiviteter for elever tilknyttet DMI i stedet således ud: 

  • 4. - 5. årgang: Undervisning i 3 dage (kl. 8.30-12.30 med DMI)
  • 7. årgang: Undervisning i 1 dag (kl. 8.30-12.30 med DMI)
  • 6. årgang: Undervisning i 1 dag med skolens læsevejleder
  • 8. årgang: Undervisning i 1 dag med skolens læsevejleder
  • 9. årgang: Online ordblindeevent i samarbejde med biblioteket d. 3. december
Del indhold