Ordblindeindsats på de forskellige klassetrin

Den Mobile Indsats og skolernes læsevejledere afholder kurser for alle ordblinde elever i 4.-9. klasse.

Et tilbud til alle ordblinde elever i Aalborg Kommune

Fra skoleåret 2019-20 er det besluttet, at alle ordblinde elever i Aalborg Kommune skal have et tilbud om en særlig indsats for at styrke kompetencer, øge læringslyst og trivsel. Tilbuddet varetages i et samarbejde mellem skoleklyngens læsevejledere og PPR-konsulenterne i Den Mobile Indsats.

For at blive tilmeldt Aalborg Kommunes ordblindeindsats skal dit barn:

  • være testet ordblind med den nationale ordblindetest inden for testperioden (marts - juni)
  • have lyst til og være motiveret for at udvikle sig i forhold til sin ordblindhed
  • medbringe sin skolecomputer
  • have adgang til it-kompenserende software (eksempelvis AppWriter eller IntoWords)
  • være tilmeldt NOTA

 

Print alle punkter

Del indhold