Ordblind eller talblindhed

Den Mobile Indsats (DMI) er en intensive indsats for ordblinde og talblinde elever i Aalborg Kommune.

Støtte til ordblinde eller talblinde elever

DMI’s støtte gives som intensive forløb på en skole i elevens nærområde. På det intensive kursus bliver eleverne fortrolige med deres device, får metoder og redskaber til at håndtere undervisning, og får samtidig skabt relationer til andre elever med tal- og ordblindhed.

Alle elever, der er testet ordblinde med den nationale ordblindetest, kan tilbydes et intensivt forløb ved DMI.

Opfølgning er vigtig

Efter de intensive forløb vil der være en kontinuerlig opfølgning fra DMI og hjemskolen for, at eleven igennem hele grundskolen bevarer de kompetencer der er opnået på det intensive forløb.

Opfølgningen vil altid tage udgangspunkt i de emner, der er relevante i forhold til det klassetrin, som eleven aktuelt befinder sig på, eksempelvis når eleven skal have fremmedsprog eller gå til prøve på særlige vilkår.  

Vejledning til personalet i specialundervisningstilbuddene

DMI har også opgaver i forhold til elever i kommunens specialundervisningstilbud, der har skriftsproglige eller matematikfaglige vanskeligheder, men som ikke er testet tal- eller ordblinde.

Samarbejde med UngAalborgs indsats for målgruppen

DMI løfter sine opgaver i et tæt samarbejde med skolernes læse- og matematikvejledere, med Ung Aalborgs GROW-indsatser og med UCN.

Forløb for talblinde elever

Talblindetesten og undervisningsmaterialet fra Undervisningsministeriet lader vente på sig.

Derfor er Den Mobile Indsats i samarbejde med andre i Skoleforvaltningen i gang med at udvikle sit eget materiale, så også de talblinde kan få gavn af Den Mobile Indsats.