Specialpædagogisk bistand

Den specialpædagogiske bistand gives til elever med særlige udfordringer i forhold til at trives og være en del af læringsfællesskabet.

Almenskole eller specialundervisningstilbud?

Den specialpædagogiske bistand kan enten gives som støtte til eleven i almenskolen eller ved skolegang i et specialundervisningstilbud eller en kombination af disse.

Den specialpædagogiske bistand skal fortrinsvis gives som støtte i den almindelige klasse. Ved PPR's pædagogiske psykologiske vurdering lægges der vægt på, om eleven kan have fagligt udbytte af undervisningen og deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. 

Du kan læse mere om specialpædagogisk bistand i den almindelige klasse.

Visitation til specialundervisningstilbud forudsætter derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialundervisningstilbud for at understøtte den personlige, faglige og sociale udvikling.