Indstillingsskema til visitationen til specialundervisningstilbud

Det elektroniske indstillingsskema styrker samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen. Dette medvirker også til, at der er samstemthed omkring indstillingens indhold.

Forberedelse til indstilling

Når et barn skal indstilles til visitationsudvalget med henblik på en eventuel visitation til et specialundervisningstilbud, anvendes et elektronisk indstillingsskema.

De børn, der kan indstilles i systemet, er:

  1. Børn der aktuelt går i børnehave og skal påbegynde skole i det kommende skoleår (skolestartere)
  2. Børn der aktuelt er indskrevet i enten almenskole eller specialundervisningstilbud (0.-10. klasse)
  3. Børn der aktuelt er indskrevet i en indskolingsklasse i et af strukturcentrene på enten Nr. Uttrup Skole eller Tornhøjskolen.
  4. Børn der aktuelt er indskrevet i VoLiS på Vodskov Skole.
  • PPR håndterer indstilling af tilflyttende elever, der kommer fra et specialundervisningstilbud i en anden kommune.
  • Hvis en anden kommune ønsker at indstille en elev til visitation til et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune, anvender kommunen fortsat skemaet, der findes under "For fagfolk".

Indstillingsskema til Børn & Unges visitationsudvalg

Som part i en indstilling er det altid en god idé at forberede sig, inden udfyldelse af indstillingsskemaet. I det nedenstående findes informationer herom.

Print alle punkter

Del indhold