Indhold og organisering af den specialpædagogiske bistand

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle elever til at blive så dygtige, de kan.

Forskellige behov kræver individuelle indsatser

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af yderligere undervisningsdifferentiering, holddannelse eller supplerende undervisning inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Alle elever er forskellige, og det er deres behov og forudsætninger for at trives og lære også.

Derfor kan den specialpædagogiske bistand have forskelligt indhold og være organiseret på forskellige måder.

Print alle punkter

Del indhold