Revisitation

En gang om året skal der jf. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand tages der stilling til, om dit barn skal fortsætte sin skolegang i specialundervisningstilbuddet eller om der skal ske ændringer. Dette kaldes en revisitation.

Revisitation i Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud

I Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud afholdes der hvert år i oktober/november revisitationsmøder, hvor dit barns udvikling og udbytte af undervisningen vurderes. 

I Aalborg Kommune ligger kompetencen til at træffe afgørelse om dit barn skal fortsætte i sit nuværende specialundervisningstilbud eller om et andet tilbud i højere grad vil kunne imødekomme og understøtte dit barns faglige, personlige og sociale udvikling, hos PPR.

PPR træffer sin afgørelse efter samråd med elev, forældre og skole.

Del indhold