Revisitation

En gang om året skal der tages der stilling til, om dit barn skal fortsætte sin skolegang i specialundervisningstilbuddet eller om der skal ske ændringer. Dette kaldes en revisitation.

Revisitation i Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud

I Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud afholdes der hvert år i oktober/november revisitationsmøder, hvor dit barns udvikling og udbytte af undervisningen vurderes. 

I Aalborg Kommune ligger kompetencen til at træffe afgørelse om dit barn skal fortsætte i sit nuværende specialundervisningstilbud eller om et andet tilbud i højere grad vil kunne imødekomme og understøtte dit barns faglige, personlige og sociale udvikling, hos PPR.

PPR træffer sin afgørelse efter samråd med elev, forældre og skole.

Print alle punkter

Del indhold