Specialpædagogisk bistand i almenskolen

Den specialpædagogiske bistand tager sigte på at sikre, at dit barn fortsat kan være en del af læringsfællesskabet i den almene skole.

Skolelederen kan bevilge dit barn specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis barnets pædagogiske behov kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Det er vigtigt i forhold til særligt specialpædagogisk bistand, at der tages højde for skoleårets særlige pædagogiske aktiviteter, eksempelvis ekskursioner og andre aktiviteter som indgår i årsplanlægningen. Den specialpædagogiske bistand har netop til formål at medvirke til, at dit barn kan være en del af klassens daglige liv.

 

Print alle punkter

Du kan læse mere om støtte i almenskolen her.

Del indhold