Hvordan får mit barn bevilget specialpædagogisk bistand på egen skole?

Hvad er en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)?

Hvordan indstilles mit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering?

Kan jeg klage, hvis mit barn ikke får den støtte, der er behov for?

Er der frit skolevalg, hvis mit barn får specialpædagogisk bistand i almenskolen?

Hvad kan Aalborg Kommunes Borgerrådgiver hjælpe mig med?