Specialundervisningtilbud

Nogle børn har helt særlige behov, der kræver, at barnet har hele eller dele af sin skolegang i et andet miljø, end hvad distriktsskolen kan tilbyde. Disse børn har mulighed for at have sin skolegang i et specialundervisningstilbud.

Specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

I specialklasserne og på specialskolerne arbejder vi også inkluderende og støtter børnene i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge børnenes læring og trivsel.

Specialundervisningstilbuddene er blandt andet kendetegnet ved færre børn i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset børnegruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde.

Børn og Unges specialundervisningstilbud dækker både specialklasser, der er placeret på 21 folkeskoler fordelt i hele kommunen, og specialskoler der er selvstændige skoler.

Print alle punkter

Del indhold