Visitation til specialundervisningstilbud

I Aalborg Kommune er kompetencen til at visitere til specialundervisningstilbuddene lagt hos Skoleudvalgets visitationsudvalg. Alle visitationsforløb har tre trin.

 Ny Visitationsproced 3 Pile Til Site

Print alle punkter

Del indhold