Visitation til specialundervisningstilbud

I Aalborg Kommune er kompetencen til at visitere til specialundervisningstilbuddene lagt hos Børn & Unges visitationsudvalg.

 

Print alle punkter

Del indhold