Visitation til specialundervisningstilbud

I Aalborg Kommune er kompetencen til at visitere til specialundervisningstilbuddene lagt hos PPR. Alle visitationsforløb har tre trin.

 Visitationsproces Vertikal2

Del indhold